TKP HEADLINE

ศูนย์วัฒนธรรมภูไท

ชาวภูไทมีลักษณะความเป็นอยู่แบบครอบครัวใหญ่ในบ้านเดียวกัน เป็นกลุ่มคนทำงานที่มีความขยันขันแข็ง มัธยัสถ์ ทำงานได้หลายอาชีพเช่น ทำนา ทำไร่ ค้าวัว ค้าควาย นำกองเกวียนบรรทุกสินค้าไปขายต่างถิ่นเรียกว่า 'นายฮ้อย' อ่านเพิ่มเติม...

ผ้าย้อมคราม


ขั้นตอนการทำสีครามด้วยวิธีธรรมชาติจากเปลือกไม้
วัตถุดิบที่ใช้ในการย้อมสีผ้าด้วยน้ำคราม ได้แก่ ใบคราม ต้นคราม เป็นไม้พุ่มล้มลุก ปลูกด้วยเมล็ด เมื่อต้นครามอายุได้ ๓-๔ เดือน ใบและกิ่งจะให้สีน้ำเงิน อ่านเพิ่มเติม...

ล่องแพอ่างน้ำพาน

ล่องแพอ่างน้ำพาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เริ่มดำเนินการเปิดให้บริการล่องแพ ตั้งแต่ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยริเริ่มจากนายสันต์ ซาสุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด ได้นำคณะผู้บริหาร บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อ่านเพิ่มเติม...

วัดเขาช่องชาด

วัดเขาช่องชาด            วัดเขาช่องชาดตั้งบ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี บริเวณสันเขาภูพานคำ เขตอุทยานแห่งชาดภูเก้าภูพานคำ เขตอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อยู่ทางทิศใต้ ของอำเภอหนองวัวซอ ห่างจากเทศบาลตำบลอูบมุง 6 กม. สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ป่าไม้เบญจพรรณ อาทิ ป่าไผ่ ประดู่ มะค่าโมง แดง ยาง ต้นชาดและกล้วยไม้ มีสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น ไก่ป่า กระรอก กระแต นก ค้างคาว งู สุนัขป่า ฯลฯวัดเขาช่องชาด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็นสำนักสงฆ์ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ พระอาจารย์บุญมี ฐานะจาโร ตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน  อ่านเพิ่มเติม....

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง


            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง หรือ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทยตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังฮาง

นางสาวภารดี พยัคคา เริ่มต้นทำสวนตั้งแต่ปี 2558 ก็ลองปลูกไปเรื่อยพืชผักสวนครัวเป็นอันดับแรก ปลูกกินในครอบครัวเยอะหน่อยก็แบ่งเพื่อนบ้านแบ่งขาย ปลูกหลายอย่างบางอย่างก็ได้ผล แต่บางอย่างก็ไม่ได้ผล อ่านเพิ่มเติม... 

การเลี้ยงกบในบ่อดิน

การเลี้ยงกบในบ่อดิน ใช้พื้นที่ประมาณ 100 -200 ตารางเมตร ภายในคอกเป็นบ่อน้ำลึกประมาณ 1 เมตร บางแห่งอาจจะทำเกาะกลางบ่อเพื่อเป็นที่พักของกบ อ่านเพิ่มเติม...

ตลาดเมืองใหม่สร้างคอม

ตลาดปลาสร้างคอมตั้งอยู่ใน บ้านผักดงเทียม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี เป็นหนึ่งในตลาดที่มีความสำคัญในเรื่องปลาของจังหวัดอุดรธานี อ่านเพิ่มเติม...

การสานกระติบข้าว

การสานกระติบเป็นงานหัตถกรรมที่มีพื้นฐานมาจากสังคมเกษตรกรรม และค่านิยมในการบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักของคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ อ่านเพิ่มเติม...

ประวัติและตำนานสร้างคอม

บริเวณหมบู่ ้านสร้างคอมเม่อื ครั้งก่อนเป็นเหล่า (เหล่าหมายถึงป่าทึบ) หรอื ป่าดงดิบมาก่อนมีต้นไม้ใหญ่มากมาย เช่น ต้นยาง ต้นสะแบง ต้นเต็ง และต้นรัง ฯลฯ เป็นต้น ต่อมามีพวกชาวบ้านสร้างแป้นได้ย้ายลงมาอยู่ เนื่องจากชาวบ้านสร้างแป้นมีสาเหตุของการย้ายบ้านในครั้งนั้นหลายประการ อ่านเพิ่มเติม...

ศาลปู่บ่อใต้

   ศาลปู่บ่อใต้เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อีกสถานที่หนึ่งของอำเภอสร้างคอม ตั้งอยู่่ที่ บ้านทุ่งโพธิ์หมู่ 11 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260 นับว่าเป็นสถานที่ที่คนในชุมชน อำเภอสร้างคอมและอำเภอ จังหวัดต่างๆ อ่านเพิ่มเติม...

พาเด็กเที่ยวป่า...กับภูมิปัญญาท้องถิ่น


พาเด็กเที่ยวป่า...กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นกิจกรรมเฉพาะกิจที่ ครู กศน.ในศูนย์การเรียนชุมชน ...ตกปากรับคำเด็กๆ ในโครงการเด็กประถมกลับบ้าน ไปล่องไพรพร้อมๆ กับเรียนรู้วิถีชีวิตของคนและป่าผ่านภูมิปัญญาชาวบ้าน
อ่านเพิ่มเติม   

วัดช้างเผือก

ตั้งอยู่ตำบลสร้างคอมอำเภอสร้างคอม เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางไสยยาส์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ประชาชนชาวอำเภอสร้างคอมนับถือสืบทอดกันมา อ่านเพิ่มเติม...

โคกหนองนาโมเดล

โคกหนองนาโมเดล


         นายแสวง ศรีธรรมบุตร ถือเป็นเกษตรกรต้นแบบความสำเร็จจากโครงการ "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน" ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนของรัชกาลที่ 9 เคยไปทำงานต่างประเทศ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ กลับเมืองไทยมาทำการเกษตรในปี 2557 บนที่ดินของตัวเองแบบล้มลุกคลุกคลาน เริ่มด้วยการปลูกมันสำปะหลังและอ้อย แต่ขาดทุน เพราะความแห้งแล้ง อีกทั้งพื้นที่อยู่สูง เป็นลูกรัง และดินไม่สมบูรณ์ สภาคริสตจักรประเทศไทยจึงแนะนำเข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2558 เพื่อเรียนรู้ศาสตร์พระราชา กลับมาในปี 2559 ปรับที่ดิน 31 ไร่ ทำนา 10 ไร่ เพาะปลูกไม้ผล เริ่มจากปลูกกล้วย ปลูกผักสวนครัวปลอดสาร ขุดบ่อน้ำรอบพื้นที่ 12 บ่อ กักเก็บน้ำฝนเพื่อทำการเกษตร ปัจจุบันปลูกพืชทุกอย่าง ทั้งกินได้ กินไม่ได้ มากกว่า 200 ชนิด ปลูกผัก ทำนา เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ ยึดหลัก “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง” อยู่อย่างพอเพียง เหลือกินก็แบ่งปัน ใครต้องการมากก็จำหน่าย ครอบครัวกลับมาอยู่พร้อมหน้า มีความสุขบนวิถีพอเพียง   อ่านเพิ่มเติม....
การเพาะเห็ดนางฟ้า

เห็ดนางฟ้า เห็ดยอดนิยม เป็นเห็ดที่น่าสนใจเพราะมีความต้องการของตลาดอยู่ในระดับสูง อีกทั้งแนวโน้มการบริโภคเห็ดเพื่อสุขภาพยังสูงขึ้น เพราะเห็ดมีประโยชน์หลายอย่าง อีกทั้งเห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดที่เพาะง่าย มีอายุการพักเชื้อที่สั้น เพาะได้เกือบทุกฤดูยกเว้นในช่วงฤดูร้อน อ่านเพิ่มเติม...

กล้วยหอมทอง


ที่สวนกล้วยหอมทองบ้านกุดหมากไฟ หมู่ 1 ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ของนายเอกพล พนมภูมิ อายุ 51 ปี ที่ผันชีวิตตัวเองจากลูกจ้างร้านอาหารในต่างประเทศมาเป็นเกษตรกรชาวสวน กว่า 5 ปี
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เรียนรู้บ้านนามั่ง

สถานที่ตั้ง  บ้านนามั่ง   ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
ประธานศูนย์ นายคูณ  ทาดี 
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนามั่ง โดยการรวมกลุ่มของคนในชุมชนนำความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ่านเพิ่มเติม...

การทอผ้ามัดหมี่ ย้อมสีจากธรรมชาติ

การทอผ้ามัดหมี่ ย้อมสีจากธรรมชาติ            น.ส.สนธยา เล่าว่า ในอดีตชาวบ้านโคกข่า และหลายหมู่บ้านใน ต.บ้านโปร่ง ทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อ 10 ปีก่อน ได้ตั้งกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม นำไปจำหน่ายภายในจังหวัดอุดรธานี เป็นรายได้นอกฤดูทำนาและเมื่อ 3 ปีก่อน มีนักพัฒนาชุมชน เข้ามา แนะนำ การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ จากเปลือกไม้ ดอกไม้ ผลไม้ โดยมีนางถ่ำ ปราชญ์ชาวบ้าน เคยผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ศิลปาชีพ เป็นวิทยากร ทำให้ผ้าเป็นที่นิยมและขายได้มากขึ้น จนมีสมาชิกมากถึง 120 คน  อ่านเพิ่มเติม...

นายไพบูรณ์ เมืองศรี เกษตรผสมผสาน


นายไพบูรณ์  เมืองศรี
สถานที่ตั้ง  6 หมู่ 4 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
เรียนรู้ไร่นาสวนผสมเป็นแหล่งเรียนรู้การทำกิจกรรมทางเกษตรที่มีความหลากหลาย อ่านเพิ่มเติม...

วัดป่านาคำน้อย


วัดป่านาคำน้อย เดิมชื่อ วัดอุดมมงคลวนาราม เป็นนามที่ได้รับเมตตาประทานจากหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน แต่ต่อมาทางราชการมีแนวคิด เกี่ยวกับการตั้งชื่อวัดให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านที่ตั้งของวัด จึงได้ใช้นามว่า “วัดป่านาคำน้อย” ในปัจจุบัน

วัดป่าโพนพระเจ้าวัดป่าโพนพระเจ้า
                 วัดป่าโพนพระเจ้า (พระธาตุโพนพระเจ้า)วัดป่าโพนพระเจ้า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านโคกหนองแวง
ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานีติดกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพภาคที่ 2 นพค.21
ท่านพระครูศาสนกิจสุนทร (จำรัส บุตรอินทร์) เป็นเจ้าอาวาส และท่านยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ-วังสามหมอ (ธรรมยุต)  หลวงปู่ท่านเจ้าอาวาสมีเมตตาอย่างมาก ภายในวัดสงบเงียบร่มรื่น เป็นวัดพัฒนาและวัดจัดการสุขภาพ และวัดแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของพระธาตุลักษณะเดียวกันกับพระธาตุวัดศรีธาตุประมัญฌา (วัดป่าแมว) ตามตำนานน่าจะสร้างในเวลาไล่เลี่ยกัน มีวัตถุประสงค์ในการสร้างคล้ายกันตามตำนานเล่าเรื่องเมืองศรีธาตุที่ประชาชนเดินทางจะนำทรัพย์สมบัติของมีค่าที่เคารพบูชาไปบรรจุยังองค์พระธาตุพนม ( ปัจจุบัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ) อ่านเพิ่มเติม...

วัฒนธรรมภูไทบ้านนายูง

วัฒนธรรมภูไทบ้านนายูง               ชาวผู้ไทยบ้านนายูง เป็นชนชาวผู้ไทย ถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองแถน บริเวณสิบสองจุไท ตอนเหนือของ สปป.ลาว ต่อมาชาวผู้ไทย ได้อพยพข้ามมาอยู่ฝั่งขวาลุ่มแม่น้ำโขงด้าน จ.มุกดาหาร และอพยพเรื่อยมาตาม จ.นครพนม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ส่วนชาวผู้ไทย ต.นายูง ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานีได้อพยพมาจาก ลุ่มน้ำชี บ้านท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งมีพระยาสุวรรณภักดี (อัญญาหลวง) เป็นผู้ปกครอง มาถึงลำน้ำปาว และได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านนายูง และสร้างบ้านแปงเมืองอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบัน  อ่านเพิ่มเติม....

วัดป่าภูก้อน


วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย 

การทำไพหญ้า


นางจิตรพร ศรีหาทิพย์ วันเดือนปีเกิด 21 กันยายน 2512
ที่อยู่ 174 หมู่ 2 บ้านหนองกุงน้อยพัฒนา ตำบลหนองกุงทับม้า   อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี อ่านเพิ่มเติม...

วัดโพธิสมภรณ์

วัด โพธิสมภรณ์เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2449 ตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งรัตนโกสินทร์ โดยมหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้พิจารณาเห็นว่าในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี อ่านเพิ่มเติม...

เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง                 กศน.ตำบลนาทราย สังกัด กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จัดกิจกรรมตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ กศน.ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่และให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีรายได้เพิ่มและลดรายจ่ายในครัวเรือน และให้ประชาชนได้เรียนรู้หลักการทรงงานตามรอยศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรบ้านถ่อนนาเพลิน ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี  อ่านเพิ่มเติม....

วัดป่าบ้านตาด

วัดป่าบ้านตาด หรือ วัดเกษรศีลคุณ ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดย วัดป่าบ้านตาด ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีไปทางทิศใต้ ประมาณ 16 กิโลเมตร อ่านเพิ่มเติม...

น้ำตกยูงทอง


น้ำตกยูงทอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งนี้มีไม่มากนัก จุดท่องเที่ยวเด่นๆ คือจุดชมทิวทัศน์ผาแดง และน้ำตกยูงทองซึ่งการไปชมจะมีเส้นทางเดินป่าเป็นเส้นทางวนกลับที่เดิม เริ่มต้นที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
อ่านเพิ่มเติม

หนองประจักษ์

อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี หนองประจักษ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว่า"หนองนาเกลือ" อ่านเพิ่มเติม...

ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม

ประวัติความเป็นมา

ความงดงาม ความประณีตบรรจงและความมีเสน่ห์ ซึ่งปรากฏบนผืนผ้าที่สวยงาม สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจ ความพิถีพิถัน ความอดทน ความมีศิลปะและความละเอียดอ่อนในหัวใจของผู้ทอ ผ้าทอจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของผู้คน มาตั้งแต่โบราณกาล และเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความมีเอกลักษณ์ ความเจริญ และอารยธรรมของชนเผ่าได้เป็นอย่างดี อ่านเพิ่มเติม...

ทะเลบัวแดง

เข้าสู่ช่วงหน้าหนาว หลายๆ คนคงนึกถึงภาพดอกไม้บานสะพรั่ง ไม่ว่าจะเป็นดอกพญาเสือโคร่ง ทุ่งบัวตอง ทางภาคเหนือของประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกันทางภาคอีสานก็มีของดีไม่แพ้ภูมิภาคอื่นๆ สำหรับทริปนี้ อะเมสซิ่งไทยทัวร์ จะพาคุณไปชมความงดงามของเวิ้งน้ำอันกว้างไกล บนเนื้อที่ 20,000 กว่าไร่ อ่านเพิ่มเติม...

แหนมหมู

    เมื่อมีใครพูดถึงแหนม เราจะนึกภาพถึงเนื้อที่ถูกห่ออยู่ในถุงพลาสติกหรือถูกห่อด้วยใบตอง โดยมีส่วนของหนังหมู ข้าวสุก และมีรสเปรี้ยวเล็กน้อย แต่ตอนนี้จะพูดถึงความหมายของแหนม ดังนี้ แหนม หมายถึง ผลิตภัณฑ์เนื้อที่เตรียมได้โดยการนำเนื้อมาบดหรือสับให้ละเอียด ใส่หนังหมูไปผสมกับเกลือ กระเทียมบด และสารประกอบไนเตรทหรือไนไตรท์   แล้วบรรจุห่อด้วยใบตองหรือพลาสติก เก็บไว้ 2-3 วันก็สามารถนำมารับประทานได้ อ่านเพิ่มเติม...

วัดป่าสว่างธรรม

วัดป่าสว่างธรรม
             วัดป่าสว่างธรรม หรือ วัดศิริพร ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ บ.ดอนกลอย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ห่างจากคำชะโนด 50 กิโลเมตร ที่เกิดจากความศรัทธาของผู้ใจบุญบริจาคเงินสร้างขึ้น และความศรัทธา ความมุ่งมั่นของนักร้องหมอลำชื่อดังอย่าง “ศิริพร อำไพพงษ์” ได้ไปสร้าง “เศียรปู่พญานาคศรีสุทโธ” พญานาคราช และ “แม่ย่าศรีปทุมมา” นาคราชเทวี  อ่านเพิ่มเติม.....

วัดพระแท่น

วัดพระแท่น

วัดพระแท่นบ้านแดง ที่ได้ชื่อวัด “พระแท่น" ก็เพราะอาศัยแท่นพระเก่า แต่ไม่มีพระพุทธรูปอยู่หลวงปู่จึงตั้งชื่อว่าวัดพระแท่น"วัดพระแท่น" ให้สมกับนามเดิมของแท่นพระเก่า พอหลวงปู่มาสร้างวัดแล้ว ชาวบ้านไทก็ได้อพยพย้ายบ้านเรือนทั้ง ๓๐ หลังคาเรือนมาอยู่ บริเวณรอบๆวัดและตั้งชื่อว่า “คุ้มใต้วัด" และ “คุ้มหัววัด”ชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดได้ยินชื่อของหลวงปู่จึงพากันอพยพมาอยู่มากยิ่งขึ้น ทางทิศเหนือของวัดติดกับบ้านไทเดิมมีหนองน้ำแห่งหนึ่ง เรียกว่า “กุดบ้าน” แต่ก่อนหนองน้ำแห่งนี้เคยมีข้าศึก และ คู่อริกันได้มาต่อสู้กันด้วยหอกดาบ พอเลิกต่อสู้กันแล้วต่างคนต่างลงอาบน้ำล้างเลือดทำให้หนองน้ำนี้เป็นสีแดงเต็มไปด้วยเลือดหลวงปู่ จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า..บ้านแดง" และที่มาของชื่อหมูบ้านอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่หลวงปู่มาตั้งวัดครั้งแรกที่บริเวณแห่งนี้เต็มไปด้วยดอกไม้สีแดงและต้นไม้แดงขนาดใหญ่อยู่ในวัด จึงได้อาศัยตำนานหนองน้ำแดง ดอกไม้แดงและป่าไม้แดง เป็นที่มาที่หลวงปู่ตั้งชื่อบ้านแห่งนี้ว่า “บ้านแดงใหญ่” ความเป็นอยู่ของชาวบ้านแดงในสมัยนั้นอยู่กันอย่างมีความสุข และก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วย ปู ปลา ไม่อดอยาก ไร่นาจับจองเอาที่ไหนก็ได้ อ่านเพิ่มเติม....

ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม

ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม             ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม เป็นสินค้า OTOP ระดับห้าดาวของชาวอําเภอพิบูลย์รักษ์ ตั้งอยู่ที่ บ้านดงยาง หมู่ที่ ๔,๑๕ ตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี และบ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๘ ตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน ดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ โดยสกัดเอาสีธรรมชาติจากต้นคราม (เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งพบทั่วไป ในภาคอีสาน) มาย้อมผ้า และพัฒนาปรับปรุงลวดลายต่างๆ ให้สวยงาม เป็นที่ชื่นชอบของ ผู้ที่พบเห็น เหมาะสมกับการสวมใส่ในสภาพอากาศของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับ ชาวบ้านจากการทํานาเป็นอย่างดี   อ่านเพิ่มเติม.......

วัดโพธิ์ชัยศรี(หลวงพ่อนาค)

หลวงพ่อนาคเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกซึ่งลักษณะมีนาค 7 หัว ชูคออยู่เหนือเศียรองค์พระ แล้วขมวดหางเป็นวง ขดเข้าหากันทำเป็นแท่นประทับขององค์พระมีขนาด 3 ชั้น หลวงพ่อนาคนี้เป็นพระเก่าแก่องค์หนึ่งซึ่งผู้สร้างได้จารึกอักษรไว้ตรงแท่นพระ เป็นอักษรตัวธรรม (ไทยน้อย) อ่านเพิ่มเติม...

หลวงปู่ก่ำ

หลวงปู่ก่ำ เป็นพระพุทธรูปโบราณหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ มีอายุกว่า ๑,๓๐๐ ปี สูง ๑๒๓ เซนติเมตร หน้าตักกว้าง ๘๒ เซนติเมตร ที่ฐานมีตัวอักษรสลักไว้เป็นภาษาไทยน้อย มีใจความว่า "ศักราช ๗๑ ปีกัดเป้า เดือนเจียง วัน ๔ ขึ้น ๔ ค่ำ อ่านเพิ่มเติม...

สวนดอกดาวเรือง

สวนดอกดาวเรือง
            ดาวเรือง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Tagetes erecta L.) มีชื่อตามภาษาท้องถิ่นว่า คำปู้จู้ (ภาคเหนือ) นิยมปลูกตัดดอก เป็นดาวเรืองในกลุ่ม African หรือ American marigold เป็นพันธุ์ดอกใหญ่ พันธุ์ที่ใช้เป็นการค้าในประเทศไทยได้แก่พันธุ์ซอเวอริน (soverign) นอกจากนี้ยังมีสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่นำเข้ามาได้แก่ พันธุ์จาเมกาและอื่น ๆ อีกหลายพันธุ์ดาวเรืองขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดเป็นหลัก อาจใช้การปักชำได้ แต่ต้นที่ได้จะให้ดอกที่มีขนาดเล็กกว่า อ่านเพิ่มเติม......

ผ้าหมี่ขิด

ผ้าหมี่ขิด           ผลิตภัณฑ์ผ้าหมี่-ขิด ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ของคนอีสานในนาม “ธานีผ้าหมี่ขิด” จากภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิม จากบรรพบุรุษได้สืบทอดจากรุ่นสู่-รุ่น เป็นวัฒนธรรมคู่บ้านคู่เมืองอุดรฯ ผ้าหมี่-ขิดเป็นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของชาวอุดรธานี และเป็นผ้าทอมือที่ยาวที่สุดในโลก ดั่งสโลแกนที่ว่า  “ น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมอารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิดแดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอม อุดรซันไฌช์”  อ่านเพิ่มเติม......

ทุเรียนนายูง


ที่สวนสวรรณยา บ.ท่าโปงทอง ม.5 ต.โนนทอง อ.นายูง ของนายเส็ง ทองเหง้า อายุ 54 ปี เกษตรกรผสมผสานตัวอย่าง มีรายได้จากสวนยางพารา 10 ไร่ , เงาะโรงเรียน 4 ไร่ , ทุเรียนหมอนทอง 1 ไร่ , บ่อปลา 2 ไร่ และปรับลดพื้นที่สวนยางพาราเก่า 13 ไร่ มาปลูกไม้ผล , กล้วย , มะละกอ , อื่นๆ และปลูกแปลงหญ้าเลี้ยงวัว แม่พันธุ์ลูกผสมเพื่อผลิต วัวลูกชาโลเล่ป้อนผู้เลี้ยงโคขุน
อ่านเพิ่มเติม

งานถักจากไหมพรม


จจุบันรัฐบาลไทยมีนโยบายมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน คนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ขาดเงินออมมีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบมากทาง กศน.ตำบลสามัคคีได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีอาชีพเสริมหลังจากการทำการเกษตรจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและนักศึกษาตำบลสามัคคีและตำบลหนองแวง อ่านเพิ่มเติม...

แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน

แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน                ขั้นตอนการปลูกจะเริ่มจากการตัดท่อนพันธุ์ให้เป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับความยาวข้อเป็นสำคัญ โดยให้แต่ละท่อนมีข้อ 2 ข้อ ห้ามน้อยกว่านี้ หลังจากนั้น นำท่อนพันธุ์ 2 ท่อน ปักลงดิน โดยให้ข้อแรกของโคนท่อนปักลึกลงดิน ส่วนข้อที่ 2 ให้อยู่เหนือดิน โดยทั้ง 2 ท่อน จะปักลงดินในลักษณะที่ไขว้กันให้เอียงประมาณ 30-40 องศา ระยะปลูกของต้นที่ 70-80 เซนติเมตร และระยะแถว 100-120 เซนติเมตร ทั้งนี้ อาจใช้ท่อนพันธุ์เพียงท่อเดียวก็ได้หากมีข้อจำกัดด้านปริมาณท่อนพันธุ์ที่ใช้  อ่านเพิ่มเติม.........

คำชะโนด

คำชะโนด หรือ ป่าคำชะโนด อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธ์สิทธิ์ ที่ตั้งอยู่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สถานที่แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านในจังหวัดอุดรธานี อ่านเพิ่มเติม...

คำชะโนด

ป่าคำชะโนด หรือ เมืองชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลวังทอง, ตำบลบ้านม่วง และตำบลบ้านจันทร์ ใน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะแม่น้ำขึ้นอยู่กลางทุ่งนา เต็มไปด้วยต้นชะโนด อ่านเพิ่มเติม...

โดนัทจิ๋ว

   ประชากรวัยทำงานในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15-59 ปี จัดเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ คือประมาณ 2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด (ล้านคน) หรือประมาณ 43 ล้านคน จากประชากรทั้งหมดทั่วประเทศ 64 ล้านคน ในช่วงอายุของวัยทำงานโรคมะเร็งที่พบ 5 อันดับแรกของโลก อ่านเพิ่มเติม...

ศาลหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสุทโธ

ป็นศาลหลักเมือง ประจำอำเภอบ้านดุง และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพยำเกรงและศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานี อ่านเพิ่มเติม...

วัดโพธิ์ศรีทุ่ง

วัดโพธิ์ศรีทุ่งวัดโพธิ์ศรีทุ่ง
สถานที่ตั้ง  เลขที่  -  หมู่  8 บ้านทุ่งฝน  ต.ทุ่งฝน  อ.ทุ่งฝน  จ.อุดรธานี  รหัสไปรษณีย์  41310
ประวัติความเป็นมา  วัดโพธิ์ศรีทุ่ง  สร้างขั้นเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏ  แต่ที่พบนั้นเป็นวัดสร้างอยู่แล้ว  มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางศาสนาอยู่มาก  เช่น  เจดีย์คู่  พระพุทธรูป  วัดโพธิ์ศรีทุ่งมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือ  หลวงพ่อทองคำ  ตามคำบอกเล่าบอกว่า  ชาวเวียงจันทร์ได้สร้างพระพุทธรูปเพื่อที่จะนำไปบรรจุที่พระธาตุพนม  พอเดินทางมาถึงบ้านทุ่งฝน  ได้ทราบว่าพระธาตุพนมได้สร้างเสร็จแล้ว  จึงได้พากันสร้างเจดีย์ขึ้น  เจดีย์ที่สร้างมีลักษณะเหมือนพระธาตุพนม  แต่เล็กกว่า  และสร้างกู่บรรจุหลวงพ่อทองคำ  และพระพุทธรูปไว้ติดเจย์ดีด้านทิศตะวันตก

เจ้าอาวาสชื่อ  พระครูปริยัติโพธิพิทักษ์

เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่อง
                     1.  เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องพระพุทธศาสนา
                     2.  ศิลปวัฒนธรรม/ขนบธรรมเนียมประเพณี
                     3. วัตถุโบราณ

ศาลหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสุทโธ

ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ
หลังจากที่มีการตั้งกิ่งอำเภอในปี พ.ศ. 2502 ได้มีผู้คนเข้ามาลงหลักปักฐานทำมาหากินค้าขายประกอบอาชีพต่าง ๆ ทำให้ความเจริญมากขึ้นตาม ปลัดกิ่งอำเภอคนแรกคือ นายสงวน เพชรวิเศษ ต่อมาผู้มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอคือ นายกษิณ ชูพันธ์ ช่วงนั้นมีการบริหารปกครองบ้านเมืองเกิดความติดขัดวุ่นวาย อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มดอกไม้จากใบยางพารา

ปัจจุบันอำเภอน้ำโสมมีการปลูกยางพารากันมาก กลุ่มสตรีจึงรวมกลุ่มกันเพื่อทำดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพาราเป็นการนำเอาวัสดุที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ คือ ใบยางพารา ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากมาดัดแปลงประดิษฐ์เป็นดอกไม้ได้หลายชนิดก่อให้เกิดรายได้เสริมสำหรับครอบครัวอีกทางหนึ่ง ซึ่งมีสำนักงานเกษตรอำเภอและพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นพี่เลี้ยงในการให้ความรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง อ่านเพิ่มเติม...

นาเกลือบ้านดุง

เกลือ
เกลือมี 3 ประเภท คือดอกเกลือจากเกล็ดเกลือลอยอยู่บนผิวน้ำ เกลือระหว่างการต้มมีลักษณะที่แตกต่างคือสีขาวนวล น้ำหนักเบาเหมาะสำหรับนำไปบริโภคปรุงอาหารและทำสปาเกลือ อ่านเพิ่มเติม...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand