TKP HEADLINE

วัดป่าโนนวิเวก บ้านเทื่อม

ประวัติความเป็นมา
เจ้าอาวาส องค์ปัจจุบัน เข้ามาอยู่วัดป่าแห่งนี้เมื่อ ปี 2544ตรงกับ วันศุกร์ที่ 9 แรม 1 เดือนกุมภาพันธ์เพราะได้รับการนิมนต์จากญาติโยมที่เขารู้จักมักคุ้นกันอยู่แล้วโยมคนนี้ป็นคนในตัวเมืองอุดรธานี อ่านเพิ่มเติม...

น้ำตกหินตั้ง


"น้ำตกหินตั้ง" อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอหนองวัวซอ โดยน้ำตกนั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านโนนสว่าง ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี สภาพธรรมชาติรอบๆน้ำตกนั้นค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่นไปด้วยหมู่ต้นไม้น้อยใหญ่ สลับไปกับเพิงหินน้อยใหญ่
เพิ่มเติม

ศูนย์วัฒนธรรมภูไท

ชาวภูไทมีลักษณะความเป็นอยู่แบบครอบครัวใหญ่ในบ้านเดียวกัน เป็นกลุ่มคนทำงานที่มีความขยันขันแข็ง มัธยัสถ์ ทำงานได้หลายอาชีพเช่น ทำนา ทำไร่ ค้าวัว ค้าควาย นำกองเกวียนบรรทุกสินค้าไปขายต่างถิ่นเรียกว่า 'นายฮ้อย' อ่านเพิ่มเติม...

ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่


 งานจักสานเป็นงานหัตถกรรมที่ชาวบ้านทําเพื่อใช้ในครัวเรือนมาแต่โบราณแม้ในปัจจุบัน
งานจักสานหรือเครื่องจักสานจะมีอยู่น้อย แต่ก็ยังคงมีอยู่ทั่วไป ทุกภาคในประเทศนอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยแล้ว งานจักสานยังสะท้อน วัฒนธรรม สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาของชาวบ้านได้อีกด้วย (บุญเลิศ มรกต ,2545) ในขณะที่สภาพสังคม เศรษฐกิจปัจจุบันที่เปลี่ยนไปจากเดิม อ่านเพิ่มเติม...

ผ้าย้อมคราม


ขั้นตอนการทำสีครามด้วยวิธีธรรมชาติจากเปลือกไม้
วัตถุดิบที่ใช้ในการย้อมสีผ้าด้วยน้ำคราม ได้แก่ ใบคราม ต้นคราม เป็นไม้พุ่มล้มลุก ปลูกด้วยเมล็ด เมื่อต้นครามอายุได้ ๓-๔ เดือน ใบและกิ่งจะให้สีน้ำเงิน อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปิดทองหลังพระ
ความเป็นมาอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2551 มีขนาดความจุเก็บกักน้ำ 692,500 ลูกบาศก์เมตร เป็นตัวอย่างหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับพันแห่ง
อ่านเพิ่มเติม

ล่องแพอ่างน้ำพาน

ล่องแพอ่างน้ำพาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เริ่มดำเนินการเปิดให้บริการล่องแพ ตั้งแต่ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยริเริ่มจากนายสันต์ ซาสุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด ได้นำคณะผู้บริหาร บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อ่านเพิ่มเติม...

วัดเขาช่องชาด

วัดเขาช่องชาด            วัดเขาช่องชาดตั้งบ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี บริเวณสันเขาภูพานคำ เขตอุทยานแห่งชาดภูเก้าภูพานคำ เขตอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อยู่ทางทิศใต้ ของอำเภอหนองวัวซอ ห่างจากเทศบาลตำบลอูบมุง 6 กม. สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ป่าไม้เบญจพรรณ อาทิ ป่าไผ่ ประดู่ มะค่าโมง แดง ยาง ต้นชาดและกล้วยไม้ มีสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น ไก่ป่า กระรอก กระแต นก ค้างคาว งู สุนัขป่า ฯลฯวัดเขาช่องชาด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็นสำนักสงฆ์ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ พระอาจารย์บุญมี ฐานะจาโร ตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน  อ่านเพิ่มเติม....

วัดภูสังโฆ


วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ (วัดภูสังโฆ, วัดป่าสังฆาราม) หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดเสิงเคิง เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นวัดที่เน้นหนักและเข้มงวดเรื่องการปฏิบัติภาวนา สถานที่สัปปายะ เหมาะอย่างยิ่งในการเร่งปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจัง
อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง


            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง หรือ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทยตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังฮาง

นางสาวภารดี พยัคคา เริ่มต้นทำสวนตั้งแต่ปี 2558 ก็ลองปลูกไปเรื่อยพืชผักสวนครัวเป็นอันดับแรก ปลูกกินในครอบครัวเยอะหน่อยก็แบ่งเพื่อนบ้านแบ่งขาย ปลูกหลายอย่างบางอย่างก็ได้ผล แต่บางอย่างก็ไม่ได้ผล อ่านเพิ่มเติม... 

การเลี้ยงกบในบ่อดิน

การเลี้ยงกบในบ่อดิน ใช้พื้นที่ประมาณ 100 -200 ตารางเมตร ภายในคอกเป็นบ่อน้ำลึกประมาณ 1 เมตร บางแห่งอาจจะทำเกาะกลางบ่อเพื่อเป็นที่พักของกบ อ่านเพิ่มเติม...

ตลาดเมืองใหม่สร้างคอม

ตลาดปลาสร้างคอมตั้งอยู่ใน บ้านผักดงเทียม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี เป็นหนึ่งในตลาดที่มีความสำคัญในเรื่องปลาของจังหวัดอุดรธานี อ่านเพิ่มเติม...

การสานกระติบข้าว

การสานกระติบเป็นงานหัตถกรรมที่มีพื้นฐานมาจากสังคมเกษตรกรรม และค่านิยมในการบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักของคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ อ่านเพิ่มเติม...

เกษตรผสมผสาน

ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าเสียว หมู่ 9 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่จำนวน 22ไร่ เจ้าของพื้นที่ นายเกษียร สูตรไชย์ อ่านเพิ่มเติม...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand